การตั้งค่าการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ระบบจำเป็นจะต้องทำการ รีสตาร์ท เว็บไซต์ใหม่ เพื่อทำการตั้งค่าระบบใหม่ เพื่อความปลอดภัยเมื่อทำการการตั้งค่าการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ควรลบโฟล์เดอร์ install ทั้งหมด
Profile Name :
Server Name :
Database :
DB Login :
DB Password :
List Number :
Copyright 2010 Prosoft Comtech All rights reserved.  V1.5.0.0.20161026